Nasze sukcesy

W roku akademickim 2016/17 pracownicy Katedry Wiedzy o Filmie i Kulturze Audiowizualnej opublikowali 4 książki monograficzne oraz szereg artykułów w periodykach punktowanych. W tym czasie ukazały się także dwa numery czasopisma „Panoptikum” oraz jeden numer rocznika „Przezrocze”. Efektownym zamknięciem roku kalendarzowego była zaś międzynarodowa sesja naukowa Fast, Slow & Reverse. Faces of Contemporary Film Narration – współorganizowana z pracownikami Instytutu Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

webhosting@ug.edu.pl

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.