Nowy kierunek: Produkcja Form Audiowizualnych

Trójmiasto od dłuższego czasu staje się bardzo ważnym ośrodkiem kultury audiowizualnej – istnieje tu szkoła filmowa (Gdyńska Szkoła Filmowa), filmoznawstwo praktyczne na Uniwersytecie Gdańskim, Festiwal Filmowy w Gdyni i szereg instytucji produkujących filmy i inne formy audiowizualne (jak np. BreakThru Films). Pora zwiększyć efekt synergii i otworzyć przestrzeń do edukowania producentów filmowych/audiowizualnych.

Produkcja Form Audiowizualnychto nowy kierunek studiów licencjackich (stacjonarnych i niestacjonarnych) o profilu praktycznym, którego celem jest przygotowanie absolwenta do wszechstronnej działalności na współczesnym rynku audiowizualnym w zawodzie producenta. Absolwent będzie posiadał kompletny zasób umiejętności praktycznych oraz wiedzy teoretycznej umożliwiających mu rozpoczęcie działalności producenta filmowego/audiowizualnego lub pracy w firmie produkcyjnej na dowolnym stanowisku.

Absolwent będzie mógł zostać zatrudniony w branży filmowej (w pionie produkcyjnym – od developmentu po realizację i postprodukcję), w produkcji telewizyjnej, w branży reklamowej, dziennikarstwie, social media, w firmach zajmujących się audiowizualną oprawą koncertów, festiwali oraz wydarzeń kulturalnych, a także firmach dystrybucyjnych i PR-owych.

Otwarcie studiów Produkcja form audiowizualnych to uzupełnienie geograficznej luki – na północy Polski brak uczelni kształcącej w tym zakresie. Program przygotowany został przez praktyków produkcji audiowizualnej i absolwentów innych ośrodków prowadzących edukację na analogicznych kierunkach – z pominięciem błędów zawartych w programach konkurencyjnych uczelni.

Czesne na studiach niestacjonarnych będzie bardzo znacząco konkurencyjne wobec opłat ponoszonych przez studentów na innych uczelniach.

Program zbudowany jest z modułów: Historia i estetyka mediów audiowizualnych, Współczesny rynek audiowizualny, Produkcja audiowizualna, Development, Pre-produkcja, Produkcja – okres zdjęciowy, (7) Post-produkcja i technika zdjęciowa, (8) Dystrybucja, (9) Ekonomia w mediach, (10) Zarządzanie w mediach, (11) Prawo w mediach.

Budowa modułowa odzwierciedla porządek prac związanych z produkcją form audiowizualnych: od teorii i metodologii, wzbogaconej o niezbędną wiedzę historyczną dotyczącą kina, telewizji, nowych mediów, ewolucji przemysłu filmowego, przez wszystkie etapy prac koncepcyjnych i wstępnych, po kolejne stopnie produkcji – w aspekcie prawnych, menedżerskim, ekonomicznym, promocyjnym, technologicznym i organizacyjnym.

Część zajęć kierunkowych, związanych ściśle z produkcją i dystrybucją filmową, telewizyjną oraz nowomedialną w Polsce i Europie, prowadzić będą praktycy z wieloletnim stażem, zatrudnieni w ramach współpracy z interesariuszami zewnętrznymi. Orientacja w słabych i mocnych punktach innych kursów producenckich na polskich uczelniach umożliwi wybór najlepszych i najlepiej ocenianych przez studentów wykładowców z innych uczelni.

Zajęcia prowadzone będą m.in. w pomieszczeniach nowoczesnego studia telewizyjnego UG.

Kierunek Produkcja form audiowizualnych działa we współpracy z interesariuszami zewnętrznymi. Należą do nich m.in: Gdyńska Szkoła Filmowa, Pomorska Fundacja Filmowa (współpraca przy obsłudze audiowizualnej Festiwalu Filmowego w Gdyni); firma producencka Maj Film.

 

 

 

 

slot deposit pulsa

Kategoria: NEWS