Erasmus – rekrutacja 2020/2021 W ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2020/2021 studenci Instytutu Badań nad Kulturą oraz doktoranci mają możliwość wyjazdu na studia do uczelni partnerskich: w Poczdamie (Berlin) – Universität Potsdam (www.uni-potsdam.de/) w Rydze (Łotwa) – Latvijas Kultūras Akadēmija (www.lka.edu.lv/) w Tromsø (Norwegia) – Norges Arktiske Universitet