Erasmus – rekrutacja 2020/2021 W ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2020/2021 studenci Instytutu Badań nad Kulturą oraz doktoranci mają możliwość wyjazdu na studia do uczelni partnerskich: w Poczdamie (Berlin) – Universität Potsdam (www.uni-potsdam.de/) w Rydze (Łotwa) – Latvijas Kultūras Akadēmija (www.lka.edu.lv/) w Tromsø (Norwegia) – Norges Arktiske Universitet

Trójmiasto od dłuższego czasu staje się bardzo ważnym ośrodkiem kultury audiowizualnej – istnieje tu szkoła filmowa (Gdyńska Szkoła Filmowa), filmoznawstwo praktyczne na Uniwersytecie Gdańskim, Festiwal Filmowy w Gdyni i szereg instytucji produkujących filmy i inne formy audiowizualne (jak np. BreakThru Films). Pora zwiększyć efekt synergii

Harmonogram prac stażowych w ramach projektu: 1 stażysta/ka 24.07.2018 – 24.08.2018, PS Film Sebastian Petryk, Słupsk 1 stażysta/ka 25.07.2018 – 5.09.2018 Maj Film, Gdynia 3 stażystów/ek 8.03.2019 – 20.03.2019, Gdyńska Szkoła Filmowa, Gdynia 1 stażysta/ka 17.01.2019 – 10.02.2019, Studio Jutrzenka Spółka z.o.o, Warszawa 6 stażystów/ek – 3.04 – 15.04.2019, Centrum Technologii Audiowizualnych, Gdańsk, Wrocław

Zapytanie ofertowe  – Zapewnienie noclegów dla uczestników staży w Krakowie w terminie od 23.04 do 6.05. 2019 Szanowni Państwo,Uniwersytet Gdański - Wydział Filologiczny będący Wnioskodawcą projektu pt. „FESTIWAL FILMOWY JAKO MIEJSCE PRACY” współfinansowanego środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój, zaprasza

Na Wydziale Filologicznym UG dla kierunku studiów Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej (WoFiKA) realizowany jest projekt stażowy "CETA + PLAN = PRACA”. Środki na dofinansowanie staży pochodzą ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i

Na Wydziale Filologicznym UG dla kierunku studiów Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej (WoFiKA) realizowany jest projekt stażowy "Festiwal filmowy jako miejsce pracy”. Środki na dofinansowanie staży pochodzą ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i