Na Wydziale Filologicznym UG dla kierunku studiów Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej (WoFiKA) realizowany jest projekt stażowy "CETA + PLAN = PRACA”. Środki na dofinansowanie staży pochodzą ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i

Na Wydziale Filologicznym UG dla kierunku studiów Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej (WoFiKA) realizowany jest projekt stażowy "Festiwal filmowy jako miejsce pracy”. Środki na dofinansowanie staży pochodzą ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i