Dyrektor Instytutu Badań nad Kulturą
Mirosław Przylipiak
Mirosław Przylipiak

Dyrektor Instytutu Badań nad Kulturą | Profesor zwyczajny

Wykładowca wiedzy o filmie i kultury audiowizualnej na Uniwersytecie Gdańskim, krytyk filmowy, tłumacz, autor filmów dokumentalnych. Główne publikacje: Kino stylu zerowego (1994, wydanie II 2016), Kino najnowsze (1998), Poetyka kina dokumentalnego (2000, 2004), trzy książki o amerykańskiej kinematografii bezpośredniej, około 150 prac naukowych poświęconych różnym aspektom filmu i mediów oraz liczne recenzje filmów. Przetłumaczył prawie 30 książek, głównie z zakresu psychologii i filmu, a także poezję. Nakręcił także kilka filmów dokumentalnych i serię telewizyjnych programów edukacyjnych. Mirosław Przylipiak był założycielem i pierwszym dyrektorem Akademickiej Telewizji Edukacyjnej Uniwersytetu Gdańskiego. Otrzymał wiele stypendiów, między innymi z Fundacji Fulbrighta, Fundacji Rockefellera i Polskiego Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego. Jego głównymi zainteresowaniami są: teoria i estetyka kina, film dokumentalny, amerykańskie kino bezpośrednie i kino polskie.

Kierownik Katedry Wiedzy o Filmie i Kulturze Audiowizualnej
Krzysztof Kornacki

Kierownik Katedry Wiedzy o Filmie i Kulturze Audiowizualnej | dr hab. prof. ndzw. UG

specjalizuje się w historii kina polskiego. Autor m.in. książek: „Kino polskie wobec katolicyzmu 1945 – 1970″ (nominowana do nagrody im. Bolesława Michałka), „Popiół i diament Andrzeja Wajdy” (nagroda „Pióro Fredry”); współredaktor tomu „Poszukiwanie i degradowanie sacrum w kinie oraz Sacrum w kinie: dekadę później”; współzałożyciel i pierwszy prezes Dyskusyjnego Klubu Filmowego Uniwersytetu Gdańskiego „Miłość blondynki”; członek Rady Redakcyjnej czasopisma kultury audiowizualnej „Panoptikum”, nagrodzony medalem Komisji Edukacji Narodowej. Wykładowca m.in. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdyńskiej Szkoły Filmowej, Akademii Filmu Polskiego, Akademii Edukacji Filmowej w Ostrołęce.

Profesorowie zwyczajni
Jerzy Szyłak

Profesor zwyczajny

Dr hab. Jerzy Szyłak, profesor Uniwersytetu Gdańskiego (ur. 1960). Autor szeregu prac o komiksie i kilku o kinie oraz przemianach zachodzących w kulturze współczesnej. Jego najbardziej znaną publikacją jest Komiks: świat przerysowany. Najpoważniejszą pracę w jego dorobku  stanowią książki Komiks w kulturze ikonicznej XX wieku. Wstęp do poetyki komiksu (1999) oraz Poetyka komiksu. Warstwa ikoniczna i językowa (2000). W rozprawie Gra ciałem. O obrazach kobiet w kulturze współczesnej (2002; poszerzone wznowienie – 2013), w której zestawia ze sobą rozważania na temat przemian w kulturze z analizami dzieł literackich, filmowych, fotograficznych, plastycznych i – rzecz jasna – komiksowych. Był czas, kiedy Szyłak sam próbował sił jako rysownik komiksowy, ale obecnie ogranicza się jedynie do pisania scenariuszy dla innych twórców. W jego twórczości komiksowej widać wyraźne dążenie do prowokacji, naruszania konwencji gatunkowych i granic dobrego smaku oraz eksplorowania obszarów pogranicznych.

Profesorowie nadzwyczajni
Paweł Sitkiewicz

dr hab. prof. ndzw.

Filmoznawca i medioznawca, profesor Uniwersytetu Gdańskiego. Naukowo zajmuje się historią kina animowanego, kulturą masową dwudziestolecia międzywojennego, historią komiksu oraz problemem korespondencji sztuk. Autor książek: Małe wielkie kino. Film animowany od narodzin do końca okresu klasycznego (2009), Polska szkoła animacji (2011) oraz Miki i myszy. Walt Disney i film rysunkowy w przedwojennej Polsce (2012). Współautor leksykonu Powieści graficzne (2015) pod red. S. J. Konefała. Publikował m.in. w „Dialogu”, „EKRANach”, „Kwartalniku Filmowym”, „Panoptikum”, „Kulturze Popularnej”, „Images”, „Zeszytach Komiksowych” i tomach zbiorowych. Redaktor naczelny rocznika „Przezrocze”.

Marcin Adamczak

dr hab.

Filmoznawca, krytyk filmowy, publicysta. Wykłada w Instytucie Kulturoznawstwa UAM w Poznaniu, w Szkole Filmowej w Łodzi oraz na Uniwersytecie Gdańskim. Dyrektor festiwalu filmowego Cinemaforum w Warszawie. Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2010 i 2011). Laureat konkursu im. Krzysztofa Mętraka dla młodych krytyków filmowych (2011). Autor książek „Globalne Hollywood, filmowa Europa i polskie kino po 1989 roku” (2010) oraz „Obok ekranu. Perspektywa badań produkcyjnych a społeczne istnienie filmu” (2014). Członek SFP oraz FIPRESCI. Publikował m.in. w „Odrze”, „Kwartalniku Filmowym”, „Panoptikum”, „EKRANach”, „Kinie”, „Magazynie Filmowym SFP”, „Dwutygodniku” oraz w kilkunastu tomach zbiorowych.

Adiunkci
Łukasz Biskupski

Doktor

Dr Łukasz Biskupski, na Uniwersytecie Gdańskim realizuje grant Narodowego Centrum Nauki „Fuga”, w ramach którego zajmuje się historią gospodarczą kina polskiego w dwudziestoleciu międzywojennym z perspektywy wytwórni „Sfinks”. Absolwent filmoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim i kulturoznawczych studiów doktoranckich na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Zajmuje się historią kina i badaniem kultury popularnej. Opublikował m.in. książkę „Miasto atrakcji. Narodziny kultury masowej na przełomie XIX i XX wieku. Kino w systemie rozrywkowym Łodzi” (Narodowe Centrum Kultury, 2013) oraz „Kinofilia zaangażowana. Stowarzyszenie Miłośników Filmu Artystycznego „Start” i upowszechnianie kultury filmowej w latach 30. XX w.” (Officyna, 2017). Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, laureat nagrody im. Inki Brodzkiej-Wald za najlepszą rozprawę doktorską z dziedziny humanistyki.

Sebastian Konefał

Doktor

Sebastian Jakub Konefał: adiunkt pracujący w Katedrze Wiedzy o Filmie i Kulturze Audiowizualnej Uniwersytetu Gdańskiego. Autor książek: Kino Islandii. Tradycja i ponowoczesność (2016), Corpus Futuri. Literackie i filmowe wizerunki postludzi (2013). Jego akademickie zainteresowania obejmują m.in. kino gatunkowe, współczesne kinematografie nordyckie, kulturę popularną, komiks i telewizję.

Jest również fanem podróżowania, alternatywnej muzyki, powieści graficznych i seriali telewizyjnych.

Joanna Sarbiewska

Doktor

Grażyna Świętochowska

Doktor

Redaktorka naczelna czasopisma naukowego Panoptikum. Interesuje się kulturą audiowizualną Europy Centralnej. Na podstawie doktoratu przygotowuje książkę pt. České vynálezy. Wybrane aspekty kina czeskiego i słowackiego z lat 60. W czasie wolnym podróżuje z rodziną. Lubi patrzeć na fotografie i inne dzieła sztuki.

Bożena Kudrycka

Doktor

Janusz Bohdziewicz

Doktor

Piotr Kurpiewski

Doktor

Piotr Kurpiewski – wykładowca w Katedrze Wiedzy o Filmie i Kulturze Audiowizualnej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego, a także nauczyciel historii w gdyńskim Gimnazjum nr 11. Od 2007 r. naukowo zajmuje się historią polskiej kinematografii ze szczególnym uwzględnieniem czasów PRL. W 2013 r. obronił rozprawę doktorską pt. Film historyczny w Polsce Ludowej. Autor kilkunastu tekstów naukowych i popularnonaukowych z zakresu historii filmu, zafascynowany twórczością Krzysztofa Kieślowskiego i Wojciecha Smarzowskiego, a także podróżami po świecie, w których towarzyszy mu żona Ula. W 2017 roku Wydawnictwo UG opublikowało jego pierwszą książkę – Historię na ekranie Polski Ludowej, monografię powojennego polskiego kina historycznego.

Bartosz Filip

Doktor

Dr nauk humanistycznych, historyk filmu. Wykładowca Nowych Horyzontów Edukacji Filmowej i Akademii Polskiego Filmu. Członek redakcji periodyku „Script. Zeszyty Gdyńskiej Szkoły Filmowej” oraz Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami. Współredaktor tomu Orson Welles: twórczość – recepcja – dziedzictwo (2016), przygotowuje książkę Kino polskie wobec Armii Krajowej.

W drugim życiu animator kultury, pracownik Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku, gdzie koordynuje m. in. Gdańsk Press Photo, Festiwal Filmów Jednominutowych i Czytanie Pomorza.

Profesorowie i wykładowcy wizytujący
Thomas Elsaesser

Profesor

Thomas Elsaesser jest profesorem na Wydziale Mediów i Kultury na Uniwersytecie w Amsterdamie. W latach 2006-2012 był profesorem wizytującym na Uniwersytecie Yale, a od roku 2013 wykłada w niepełnym wymiarze czasu na Uniwersytecie Columbia. Poza publikacją ponad 200 esejów w czasopismach i antologiach tekstów zredagował około 20 tomów dotyczących historii filmu, teorii filmu, kina niemieckiego i europejskiego, Hollywood, archeologii mediów, nowych mediów i sztuki współczesnej. Jego książki zostały przetłumaczone między innymi na język francuski, niemiecki, węgierski, hebrajski, włoski, japoński, koreański, polski i turecki.

Do jego ostatnich książek należą: German Cinema – Terror and Trauma: Cultural Memory Since 1945 (New York: Routledge, 2013) i (wraz z Malte Hagner) Teoria filmu – Wprowadzenie przez zmysły (wydanie polskie, Kraków: Universitas, 2015).

Agnieszka Piotrowska

Doktor